Now showing items 1-1 of 1

    • Nur İçözü'nün Eserlerinde Eğitsel İletiler 

      Gül, Murat (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Çocuklar için yazılan kitapların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum kitapların niteliğinin ve çocuğa uygunluğunun incelenmesini gerekli kılmaktadır. Çocuk kitapları çeşitli yönlerden incelenmektedir. Bu araştırmada, ...