Now showing items 1-20 of 2177

   Subject
   . [6]
   1,2-Diols [1]
   1,3-Diols [1]
   1939 Erzincan Depremi, Felaket, Hafıza Mekanı, Anıt, Görsel Kültür. [1]
   2,4-Dichlorophenoxyacetic acid Genomic template stability RAPD Total soluble protein Zea mays [1]
   2007 Deprem Yönetmeliği, Mevcut Bina Performans Değerlendirmesi, Bina Güçlendirilmesi, Hasar Düzeyi, Can Güvenliği [1]
   2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 6745 sayılı Kanun, hukuki el koyma, mülkiyet hakkı, kanun önünde eşitlik, hukuk devleti, adil yargılanma hakkı. [1]
   3. Ordu Komutanlığı, Rumeli’den Anadolu’ya, Ayaklanmalar, Doğu Cephesi, Erzincan [1]
   4+4+4 Eğitim sistemi, Sınıf Öğretmeni, Öğretmen görüşleri [1]
   4+4+4 Eğitim Sistemi, Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Görüşleri. [1]
   4+4+4 sistem değişikliği, İlkokul birinci sınıflar, Öğretmen görüşleri [2]
   4-chloro-o-aminophenol [1]
   6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, temyiz edilebilen kararlar, temyiz edilemeyen kararlar [1]
   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket, denetçi [1]
   : Bifurcation lesions, Techniques, Cardiac events, : Bifurkasyon lezyonları, Teknikler, Kardiyak olaylar [1]
   : DC-DC converter; DC motor; PID control; step-sinus pulse width modulation [1]
   : Dijital oyun, bağımlılık, çocuk, ölçek/ Digital game, addiction, child, scale [1]
   : Enflamasyon belirteci, Akut koroner sendrom, SYNTAX skoru [1]
   : Görev Temelli Öğrenme, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, İletişim, Göreve Dayalı Öğrenme [1]
   : Identité, Altérite, Interculturel, Amin Maalouf, Écriture. [1]